Довідник хвороб » gipe-gipe

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ
мед.
Есенціальна артеріальна гіпертензія (ЕАГ) у вагітних
• Достовірно про ЕАГ у вагітної можна говорити при її наявності до вагітності, виражених клінічних проявах гіпертензивного стану (головний біль, носові кровотечі), позитивному сімейному анамнезі ЕАГ
• У ранні терміни (до 20 тижнів) АГ не супроводжується наявністю набряків, патологічних змін в сечі. Можливий систолічний шум на верхівці серця, акцент II тону над аортою, гіпертрофія лівого шлуночка
• Характерно раннє виникнення гестозу (з 24-26 тижнів), важке його протягом, склеротичні зміни судин сітківки ока. Частота. ЕАГ при вагітності становить 1-3%, АГ - 5-15%.
Вплив АГ на організм вагітної та плід
• Залежно від стадії ЕАГ
• I стадія - вагітність і пологи частіше протікають без ускладнень
• II стадія - вагітність погіршує перебіг ЕАГ. При 1-Й стадіях ЕАГ у багатьох вагітних на 15-16 тижнів АТ знижується, а після 24 тижнів - підвищується, в 50% випадків приєднується гестоз
• III стадія - вагітність значно обтяжує перебіг ЕАГ, тому показано переривання вагітності з подальшою контрацепцією. При наполегливому бажанні жінки мати дитину і обумовленому цим пізньому зверненні вагітної у жіночу консультацію показана госпіталізація.
• Патогенез патологічних змін в організмі матері та плоду
• Зменшення ОЦК як результат підвищення судинної проникності, зниження об'єму рідини в судинах і її надлишок в позасудинним просторі
• Зменшення ниркового кровотоку і клубочкової фільтрації. Звідси: збільшення в крові концентрації сечової кислоти, збільшення в плазмі крові вмісту креатиніну та сечовини (у важких випадках)
• Зниження плацентарного кровотоку-основна причина підвищеної перинатальної захворюваності та смертності.

Діагностика

• Визначення діастолічного АТ у положенні жінки напівлежачи: кут з горизонтальною площиною 15-30° с метою усунення гемодинамічних зрушень, пов'язаних з вагітністю
• У вагітних нормальний рівень діастолічного АТ на 10 мм рт.ст. нижче, ніж при відсутності вагітності
• Діагноз АГ достовірний при діастолічному АТ понад 85 мм рт.ст., визначеному дворазово з інтервалом 4 год, або при значенні 100 мм рт.ст. при першому ж вимірі.

Лікування:

Загальні рекомендації
• Вагітним показана гіпохлорид-ва дієта, обмеження рідини до 800-1 000 мл/добу. Показано обмеження вживання солоних продуктів. Дієти № 10, 10а
• Зменшення фізичних навантажень аж до постільної режиму (залежно від величини АТ)
• Рекомендують положення на лівому боці, оскільки в цьому положенні АТ може знизитися через збільшення плацентарного кровообігу, мобілізації внесосудистой рідини, поліпшення перфузії нирок і збільшення діурезу, зменшення секреції катехоламінів.

Лікарська терапія

• Доведено безпеку та ефективність гіпотензивних препаратів центральної дії - метилдопа (метил-дофа), клонідин (клофелін), а також а-адреноблокато-рів - празозин.
• Поєднання клофеліну 0,075 мг 2 р/добу з верапамілом 40 мг 2 р/добу оптимально, починаючи з 24 тижнів вагітності до родо-дозволу.
• Діуретики застосовувати не рекомендують за винятком особливих ситуацій (набряк легенів), т.к. зменшення ОЦК може призвести до зниження плацентарного кровотоку.
• В-Адреноблокатори можуть викликати брадикардію у плоду, однак можливе призначення В-Адреноблокаторів з внутрішньої симпатоміметичної активністю, наприклад пиндоло-ла, селективних В-Адреноблокаторів, наприклад атенололу та метопрололу.
• Інгібітори АПФ і антагоністи ангіотензину II протипоказані у зв'язку з їх тератогенностью.
• При розладах мозкового кровообігу показана терапія магензией
• За Бровкіна - 24 мл 25% р-ра сульфату магнію в/м кожні 4 год чотириразово
• За Стрижовою -40 мл 25% р-ра сульфату магнію в 400 мл реополіглюкіну в/в крапельно
• 15-20 мл 25% р-ра сульфату магнію в/м 1-2 р/добу протягом 12 днів.
• Ефективність гіпотензивних засобів можна посилити гіпербаричної оксигенацією.
Ведення пологів
• Під час пологів необхідно проведення анестезіологічного посібника з застосуванням транквілізаторів (нозепам), спазмолітиків і наркотичних анальгетиків (промедол)
• Показано раннє розкриття плодового міхура, застосування керованої гіпотензії гангліоблокатори короткої дії (гигроний). Якщо останню не проводять, продовжують антигипертензивную терапію
• Обов'язкове проведення профілактики гіпоксії плоду
• У другому періоді пологів застосовують нітрогліцерин під язик, при необхідності - вимкнення потуг; у вагітних з розладами мозкового кровообігу, а також по акушерським показаннями - розродження шляхом операції кесаревого розтину.
Можливі ускладнення
• Прееклампсія
• Еклампсія
• Передчасне відшарування плаценти
• Перинатальна загибель плода (4% випадків)
• ЇМ у вагітної
• Матково-плацентарна недостатність
• Крововиливи в головний мозок вагітної. Перебіг і прогноз
• При ретельно контрольованою АГ прогноз сприятливий
• Нерідко ЕАГ прогресує після пологів, особливо при приєднанні гестозів
• При збереженні високого артеріального тиску понад 1 тиж після пологів слід розглянути можливі причини цього стану необхідно провести диференціальну діагностику з феохромоцитомою (!), іноді виникає під час вагітності. При годуванні груддю у таких ситуаціях слід але можливості застосовувати немедикаментозні методи лікування, а при неконтрольованому АД - призначати метилдопу (метилдофи).
См. також артеріальна Гіпертензія, артеріальні Гіпертензії
симптоматичні
Скорочення. ЕАГ - ессенииальная артеріальна гіпертензія

МКБ

010-О16 Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади
під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді

Довідник хвороб. 2012.