Енциклопедії » aven-alek

Агент, сила

Агент, сила
(Agens) лат. слово, означ. чинне, і в фізиці і хімії вживається в тому ж значенні, як "сила". Тим і іншим словом виражають щось, внутрішнє істота чого хоча невідомо, але має бути прийнято за причину відомих явищ. Так, напр., невідому причину, яка дає термометричні розширення, звернення рідини в пар тощо, називають теплом, теплову силою або тепловим агентом. Падіння тіл, рух маятника і т. п. приписують А. тяжкості. Кількість і ряд А. для роз'яснення явищ знаходиться в залежності від розвитку науки, яка у своєму поступальному русі багато сили, які колись вважалися невідомими А. поступово роз'яснила. Новітня фізика прагне роз'яснити все А. як модифікації одного А. (див. Сила).

Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і В. А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Єфрон. 1890-1907.

.