Медична енциклопедія за алфавітом » endo-erit

Ергономіка

Ергономіка
I Ергономіка (від грец. ergon-робота + nomos закон)
технологія конструювання роботи, сферу наукових знань, що об'єднує відомості з анатомії (біомеханіка та показники фізичного розвитку людини), фізіології (фізіологія купа і вплив навколишнього середовища на організм) і психології (психологія оволодіння навичками та професійна психологія) для оптимального пристосування трудового процесу людини з метою досягнення стійкої продуктивності його праці, збереження здоров'я і високого ступеня безпеки та комфорту. См. також Праця.
II Ергономіка (Ерго- + гречок. nomos закон)
наукова дисципліна, що вивчає трудові процеси з метою оптимізації знарядь і умов праці для підвищення його продуктивності та якості; по багатьом аспектам тісно пов'язана з фізіологією та гігієною праці.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..

Синоніми:
макроергономика, мидиергономика, микроергономика, ергология, ергономія