Медична енциклопедія за алфавітом » kave-katc

Категорії опромінюваних осіб

Категорії опромінюваних осіб
групи населення, виділені за ступенем контакту з джерелами іонізуючих випромінювань в залежності від умов проживання та професійної діяльності; для різних категорій К. о. л. встановлюються диференційовані гранично допустимі дози або межі доз іонізуючих випромінювань.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..