Медична енциклопедія за алфавітом » myobi-meni

Мезоархикортекс

Мезоархикортекс
(mesoarchicortex; Мезо- + Архикортекс)
див. Стара Кора проміжна (Кора).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..