Медична енциклопедія за алфавітом » nejr-noso

Нормативи

Нормативи
в охороні здоров'я - кількісні розрахункові показники, що встановлюють сукупність засобів охорони здоров'я (лікувально-профілактичних, санітарно-епідеміологічних та аптечних установ, ліжок у лікарнях, санаторіях, профілакторіях, медичного та обслуговуючого персоналу, обладнання, лікарських засобів, транспорту та ін), необхідних для медичного обслуговування населення відповідно до завдань і можливостей певного етапу розвитку охорони здоров'я.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..