Медична енциклопедія за алфавітом » shti-eksp

Економічна ефективність охорони здоров'я

Економічна ефективність охорони здоров'я
результативність діяльності органів і закладів охорони здоров'я для розвитку суспільного виробництва і зростання національного доходу, що визначається як співвідношення обсягу коштів, вкладених у комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо зниження захворюваності, інвалідності, смертності, і отриманого ефекту, вираженого приростом (у вартісному вираженні) загального національного продукту за рахунок підвищення рівня життєдіяльності людей.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..