Медичні терміни » anem-apla

Аорта (Aorta, Множ. Aortae Або Aortas)

Аорта (Aorta, Множ. Aortae Або Aortas)
головна артерія в тілі людини, від якої відходять всі інші артерії. Починається з лівого шлуночка серця (цибулина аорти, далі - висхідна аорта (ascending aorta)) огинає його верхівку (див. дуга аорти) і спускається вниз перед хребтом (низхідна аорта (descending aorta)). На цьому шляху від аорти відходить безліч великих і малих гілок. На рівні IV поперекового хребця вона поділяється на дві загальні клубові артерії - праву і ліву. Ділянка низхідній аорти від дуги аорти до діафрагми, називається грудною аортою (thoracic aorta), а ділянку, що розташована нижче діафрагми, - черевною аортою (abdominal aorta). - Аортальний (aortic).
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.