Медичні терміни » dist-zhaba

Генетичний Дрейф (Genetic Drift)

Генетичний Дрейф (Genetic Drift)
різні зміни, що виникають у генетичному з'єднанні невеликих ізольованих популяцій в процесі схрещування в межах одного виду. Такі популяції стають генетично відмінними від тієї початкової популяції, з якої вони відбулися.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.