Медичні терміни » dvoj-depr

Денатурація (Denaturation)

Денатурація (Denaturation)
зміни фізичних і фізіологічних властивостей білка під дією нагрівання, рентгенівського випромінювання і хімічних речовин. Ці зміни включають: втрату активності (ферментів) і втрату (або зміна) антигенності (антигенів).
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.