Медичні терміни » dvoj-depr

Дендрит (Dendrite)

Дендрит (Dendrite)
один або кілька деревовидно розгалужених відростків, за яким нервовий імпульс приноситься до тіла нейрона, за рахунок якого здійснюються контакти з іншими нейронами. Дендрити утворюють синапси.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.