Медичні терміни » ente-erit

Ергономіка (Ergonomics)

Ергономіка (Ergonomics)
наука, що вивчає проектування машин і умов праці з урахуванням людського фактора. Ергономіка передбачає застосування як психологічних, так і фізіологічних принципів при проектуванні будівель, машин, засобів пересування, упаковок, обладнання - тобто всього того, з чим постійно контактує людина на виробництві і в побуті.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.