Медичні терміни » gekt-gene

Ген (Gene)

Ген (Gene)
основна одиниця генетичного матеріалу, займає в хромосомі строго певне місце. Раніше ген вважався одиницею, що відповідає за успадкування різних ознак і мутацію, проте в даний час доведено, що ген - це певна послідовність ДНК або РНК, яка функціонує як одиниця, що відповідає за освіту одиничної поліпептидного ланцюга (див. Цистрон). У диплоїдних організмах, у тому числі і в організмі людини, гени являють пари алелей. Вченими були відкриті різні види генів: наприклад, структурні гени (structural genes) визначають біохімічний склад білків, а регуляторні гени (regulator genes)контролюють швидкість утворення білків (див. Оперон). Архітектурні гени (architectural genes) відповідають за інтеграцію білка в клітинну структуру, а тимчасові гени (temporal genes) здійснюють контроль за часом і місцем дії інших генів і значною мірою контролюють диференціювання клітин і тканин тіла.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.