Медичні терміни » gekt-gene

Летальний Ген (Lethal Gene)

Летальний Ген (Lethal Gene)
ген, який за певних обставин призводить до смерті індивідуума, в організмі якого він присутній. Летальні гени зазвичай є рецесивними: індивідуум може померти, тільки якщо обидва з батьків є носіями цього гена. Якщо ж носієм є один з батьків, то летальна дія гена буде замасковано домінантним аллелем, який успадковується від другого здорового батька.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.