Медичні терміни » kishe-kozhn

Клітка (Cell)

Клітка (Cell)
основна одиниця всіх живих організмів, які можуть відтворювати собі подібних (див. Мітоз). Кожна клітина обмежена клітинною мембраною (cell membrane), утвореної з ліпідів і білків. Клітинна мембрана здійснює наступні функції: транспортну (надходження різних речовин у клітину і видалення з нього продуктів життєдіяльності), захисну, розмежувальну і рецепторну; крім того, вона забезпечує поверхневі властивості клітини. До складу клітин входить цитоплазма, у якої в підвішеному стані знаходиться ядро та інші структури (органели), що виконують в клітині специфічні функції (див. рис.).
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.