Медичні терміни » kishe-kozhn

Генетичний Код (Genetic Code)

Генетичний Код (Genetic Code)
інформація, що міститься у молекулах ДНК і інформаційної (матричної) РНК, яка визначає послідовність амінокислот у кожному білку і таким чином здійснює контроль за природою, що входять до складу білків клітини. Генетичний код являє собою послідовність нуклеотидних основ у молекулі нуклеїнової кислоти; він складається з трьох послідовно розташованих підстав (вони називаються кодоном (codon)), які кодують кожну амінокислоту. На рибосомах код переводиться в білок (див. Транскрипція, Трансляція). Будь-яка зміна, що відбувається в генетичному коді, призводить до порушення послідовності амінокислот білкової ланцюга, викликаючи мутації в організмі.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.