Медичні терміни » lakt-limb

Лізогенія (Lysogeny)

Лізогенія (Lysogeny)
взаємодія між бактериофагом і клітиною - господарем, при якому всередині бактеріальної клітини існує прихована, неразрушасмая форма фага (профаг (prophage)). При певних умовах (наприклад, під час опромінення бактерії) фаг може перейти у свою активну форму, яка здатна відтворювати сама себе і яка в кінцевому підсумку руйнує бактеріальну клітину.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.