Медичні терміни » lakt-limb

Лизогенний (Lysogenic)

Лизогенний (Lysogenic)
що викликає лізис.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.