Медичні терміни » mark-men-

Базальна Мембрана (Basal Membrane)

Базальна Мембрана (Basal Membrane)
тонкий міжклітинний шар підстилає епітелій, оточує окремі м'язові волокна і шванновские клітини, відокремлюючи їх від підлягає сполучної тканини. Утворена колагеном, протеогликанів та глікопротеїнами.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.