Медичні терміни » rody-sens

Народжуваність (Fertility Rate, Birth Rate)

Народжуваність (Fertility Rate, Birth Rate)
число новонароджених, щорічно припадає на 1000 жінок дітородного віку (зазвичай від 15 до 44 років). Менш цінна інформація, що характеризує народжуваність, може бути отримана на підставі коефіцієнта народжуваності (live birth rate) - числа новонароджених, що припадає на 1000 населення або природного приросту (natural increase) - перевищення числа живих новонароджених над померлими. Рідше для визначення народжуваності звертаються до коефіцієнта об'ємної репродукції (gross reproduction rate) - швидкості, з якою жіноче населення дітородного віку відтворює себе, або до істинного коефіцієнту репродукції (net reproduction rate), враховує смертність серед жінок дітородного віку. Іншими способами оцінки народжуваності є використання коефіцієнта шлюбної народжуваності (legitimate birth rate), що враховує кількість новонароджених, що припадають на 1000 заміжніх жінок у віці від 16 до 44 років, і коефіцієнта позашлюбної народжуваності (illegitimate birth rate), що враховує кількість позашлюбних дітей, що припадає на 1000 незаміжніх жінок і вдів у віці від 15 до 44 років.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.