Медичні терміни » sind-skat

Система Людини Антигенна Лейкоцитарна, Hla-Система (Hla System)

Система Людини Антигенна Лейкоцитарна, Hla-Система (Hla System)
серія з чотирьох видів генів (званих А, В, С і D), які кодують поліморфні білки, що містяться на поверхні більшості ядровмісних клітин. Індивідууми успадковують від кожного батька по одному гену (або набору генів), які належать усім компонентам HLA-системи. Якщо два індивідуума мають ідентичні типи антигенної лейкоцитарної системи, то вони називаються гистосовместимими. Для успішного здійснення тканинної трансплантації необхідно мати мінімальні відмінності в антигенної лейкоцитарної системі тканин донора і реципієнта.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.