Медичні терміни » sind-skat

Система Экстрапирамидная (Exirapyramidal System)

Система Экстрапирамидная (Exirapyramidal System)
система нервових центрів і рухових шляхів, що пов'язує кору головного мозку, базальні ганглії, червоні ядра, таламус, мозочок, ретикулярну формацію і рухові ядра черепних і спинномозкових нервів в складну ланцюг, до складу якої, проте, не входить пірамідальна система. Экстрапирамидная система головним чином відповідає за регуляцію стереотипних рефлекторних м'язових рухів.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.