Медичні терміни » zim--imag

Вивчення Ретроспективне (Retrospective Study)

Вивчення Ретроспективне (Retrospective Study)
вивчення будь-яких притаманних певній групі людей ознак, пов'язаних з розвитком у них того або іншого захворювання в минулому, включаючи деякі аспекти профільного та/або контрольного вивчення випадків захворювання. Даний термін іноді використовується як синонім цих видів вивчення захворюваності людей.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.