Психологічна енциклопедія » elli-erik

Эргопсихометрия (ergopsychometry)

Эргопсихометрия (ergopsychometry)

Е. - це тестування людей в умовах фізіолог. або психол. навантаження.

Існування людей, до-рие з успіхом діють в нейтральних, не стресових ситуаціях, але к-рие раз за разом терплять невдачу в реальних «бойових» умовах - так званих «чемпіонів на тренуваннях» - широко відомий факт. Тестування чол. в нейтральних ситуаціях може тому приводити до помилкового прогнозу досягнень цього чол. в умовах навантаження.

Одні люди в умовах навантаження демонструють стабільний рівень досягнень або навіть збільшують його, тоді як у ін. він може істотно знижуватися. Після поділу висококласних і менш успішних спортсменів на групи згідно з результатами, показаними у змаганнях, виявилася цікава закономірність: при забезпеченні того ж самого обсягу тренувань, менш успішні спортсмени в більшості випадків демонстрували помітне погіршення результатів за такими показниками, як швидкість обробки оптичної інформ. і швидкість прийняття рішень, коли вони тестувалися в умовах навантаження. Успішні спортсмени, навпаки, демонстрували виразне поліпшення виконання тестів в цій ергометрической ситуації.

Така стратегія тестування використовувалася також в ін. областях, де прогноз робочих характеристик індивідуума в умовах навантаження має вирішальне значення, напр. при відборі пілотів літаків. Основне завдання, до-рую тут доводиться вирішувати, полягає у виборі відповідних тестів. Тести, відібрані в результаті великих попередніх дослідж., пред'являються повністю комп'ютеризованих експерим. системі в нейтральній ситуації та в умовах фізіолог. і психол. навантаження, з одночасною реєстрацією релевантних фізіолог. показників. В цьому відношенні, особливий акцент робиться на ЕЕГ та зрушення коркових потенціалів постійного струму, к-які, як з'ясувалося, яв-ся надійним індикатором порушення і функціональних можливостей. Причина різного впливу навантаження на пов'язане з досягненням поведінка, можливо, криється у змінах мотивації наближення - уникання (approach - avoidance motivation). Послабити або усунути такі погіршення виконання в умовах навантаження, мабуть, можна шляхом використання прийомів самоконтролю.

См. також Прикладні дослідження, Спортивна психологія, Людські фактори

Р. Гуттманн


.