Психологічна енциклопедія » freb-xara

Функціональна психологія (functional psychology)

Функціональна психологія (functional psychology)

Знаковою подією в оформленні Ф. п. з'явилася публікація праці Вільяма Джемса «Принципи психології» (The Principles of Psychology). Дане Джемсом визначення психології як науки про функції свідомості (включ. підсвідомі процеси) швидко перетворилося на основний підхід до академічної і професійної психології. Європейська школа інтроспекції, до-раю визначала психологію як науку про зміст свідомості, звужуючи тим самим предмет цієї галузі знання, поступилася американській школі Ф. п.

Функціональний підхід доповнив інтроспекцію описами поведінки, опитувальниками, розумовими тестами і фізіолог. експериментами; він тж включив у сферу інтересів психол. науки вивчення дітей, порівняльне вивчення поведінки тварин, вивчення психічно хворих та розумово відсталих людей і польові дослідж. в місцях проживання племен, що не мають писемності. Ф. п. розширила межі психол. науки, включивши в неї велику частину основних проблем і методів дослідж., використовуються в суч. психології.

Дж. Харт


.