Психологічна енциклопедія » klin-koma

Когнітивна складність (cognitive complexity)

Когнітивна складність (cognitive complexity)

К. с. спочатку визначалася Джеймсом Бьери як «тенденція тлумачити соц. поведінка в багатоаспектною (багатовимірної) манері». Його операциональное визначення цього поняття засноване на Тесті репертуарних решіток рольових конструктів Джорджа Келлі (Role Construct Repertory Grid Test), у до-ром випробовувані послідовно класифікують своїх знайомих на основі різних біполярних вимірювань, або «конструктів», які здійснюються в процесі оцінки ними самими, напр. товариська/замкнутий. Індекс К. с. Бьери відображає те, якою мірою випробувані використовують різні конструкти як незалежні один від одного при классиф. тих же самих людей. По суті, це міра диференціації конструктів. Він виявив, що ретестовая надійність індексу становить 0,80 і що цей індекс корелює з точністю передбачення випробуваними відмінностей між ними самими та двома знайомими в термінах їх відповідей на опитувальник, що стосується соц. поведінки.

В подальшому Бьери розробив новий тест решіток, в до-ром випробовувані оцінюють 10 своїх знайомих з допомогою 6-бальною шкалою (від -3 до +3) на основі стандартного списку із 10 біполярних конструктів. Всі отримані набори оцінок порівнюються один з одним і через збіг оцінки, одержуваної одним і тим же особою за двома різними конструктів, нараховується 1 бал. Чим вищий підсумковий бал по тесту, тим меншою К. с. характеризується випробуваний.

Дослідж. К. с. показують, що випробовувані мають тенденцію більшою мірою диференціювати конструкти при характеристиці людей в плані «негативних валентностей» - напр.«людина, з до-рим ви відчуваєте себе найменш комфортно» або «нелюбимий персонаж у п'єсі», - чим при описі «позитивних» фігур, таких як «ваш кращий друг» або «головний герой вашого улюбленого роману». Ці дані узгоджуються з гіпотезою пильності» (vigilance hypothesis) Бьери, згідно з до-рій ми схильні до більш диференційованим інтерпретацій поведінки потенційно загрожують нам осіб, з тим щоб відокремити наші враження про них.

Ін. показники К. с., виведені з різних тестів репертуарних решіток, включають, серед інших, відсоток повної дисперсії, обясняемий найбільшим фактором або першим головним компонентом; кількість значимих кореляцій між конструктами; середню кореляцію між конструктами; середня відстань між фігурами та ступінь, у до-рій ін. характеризуються як подібні з самим випробовуваним.

Основн. проблема у використанні репертуарних решіток з метою оцінки К. с. у нормальних випробовуваних відображається в тому факті, що хворі на шизофренію (з порушеннями мислення) демонструють порівняно високу ступінь статистичної незалежності між конструктами при описі людей на основі тестів решіток; однак їх соц. судження точніше було б характеризувати як випадкові, ніж як складні за своєю орг-ції, з тієї причини, що вони виявляють високу нестабільність від одного випадку до іншого.

См. також Когнітивний дисонанс, Теорія особових конструктів, Методика репертуарних решіток

Дж. Р. Адамс-Веббер


.