Психологічна енциклопедія » komi-kont

Комп'ютеризоване адаптивне тестування (computerized adaptive testing)

Комп'ютеризоване адаптивне тестування (computerized adaptive testing)

Визначення

Адаптивне тестування визначається в «Стандартах освітнього і психол. тестування» (Standards for educational and psychological testing) як «послідовна форма тестування, при до-рій наступні пункти (завдання) тесту вибираються в залежності від відповідей на попередні пункти (завдання)». Звідси К. а. т. - це адаптивне тестування, проведення якого полегшується завдяки використанню комп'ютера. Строго кажучи, К. а. т. - це просто така процедура. Однак, термін «К. а. т.» нерідко неправильно вживають, плутаючи цю процедуру з ін. машинними технологіями, застосовуваними в області психол. і освітнього тестування. До останніх відносяться автоматизоване тестування (computer-assisted testing), комп'ютерні тести (computer-based tests), комп'ютерне проведення тестів (computer-administered tests) і машинна (автоматизована) інтерпретація тестів (computer-generated test interpretation). Всі ці процедури об'єднує те, що вони спираються на використання комп'ютера. Проте між ними існують також і значні розбіжності щодо цілей та способів застосування в області освітнього і психол. тестування. Незважаючи на те що це не пов'язано безпосередньо з темою К. а. т., представляється корисним коротко ознайомитися з витоками сьогоднішнього активного, широкого застосування комп'ютерів у тестуванні і, можна навіть сказати, попадання психометрії в залежність від розвитку комп'ютерних технологій.

Адаптивне тестування

Адаптивне тестування засноване на принципах послідовного аналізу, вперше викладених А. Вальдом. Основною метою цієї процедури яв-ся створення тесту або в когнітивній, або в афективній області, що складається з завдань (пунктів), к-рие не виходять за межі здатності індивідуума або за межі самого вимірюваного конструкта. Це досягається шляхом залучення групи експертів в даній області або досвідчених розробників тестів для розроблення дизайн. банку завдань (пунктів), релевантних вимірюваної області. Кожне завдання цього банку потім ранжирується від низького до високого рівня труднощі на основі інформ. про пропорції тестованих, які дають на нього правильну відповідь, або пропорції відповідей на к.-л. пункт певним способом. Ці процедури вперше застосував Лорд, згодом вони були модифіковані та удосконалено ним самим та ін. психометристами.

Комп'ютеризоване адаптивне тестування

З початком активного розвитку комп'ютерних технологій і застосування теорії «завдання-відповідь» (IRT) в якості інструменту аналізу завдань була створена основа для використання комп'ютерів в адаптивному тестуванні. Процедура вибору завдань (пунктів) та порядку їх пред'явлення досліджуваному істотно полегшувалася машинними операціями. Вайс з Міннесотського університету стояв біля витоків перших розробок К. а. т. Останні розробки та перспективні плани включають складання тестових завдань (пунктів) в реальному режимі часу самим комп'ютером.

Спочатку переважне використання К. а. т. обмежувалося тестами здібностей і досягнень. Недавні розроблення дизайн., однак, дозволили застосовувати його також в такій області некогнитивного тестування, як вимір ставлень. І в тому і в ін. випадку стратегія полягає в пред'явленні досліджуваному наступного за черговістю завдання помірної труднощі, до-рої вибирається комп'ютером із загального банку завдань в залежності від рез-та попередньої відповіді. Завдання в цьому банку градуируются з використанням IRT-методів, реалізованих на рівні програмного забезпечення. У цьому сенсі можна сказати, що тест «адаптує сам себе» до рівня здібностей або афективних конструктів тестованого. Кінцевою бажаної метою процедур К. а. т. є розроблення дизайн. тесту, який виявляв би практично однакову валідність і надійність усього діапазону досліджуваного змісту або вимірюваних конструктів.

См. також Теорія алгоритмічно-евристичних процесів, Педагогічна оцінка, Людські фактори, Шкалювання за Лайкерту, Стандартизація тесту

П. Ф. Меренда


.