Психологічна енциклопедія » kont-kriv

Контроль в експерименті (experimental controls)

Контроль в експерименті (experimental controls)

Е. Боринг виділив три значення, в яких слово контроль вживається в психології: а) контроль як верифікація (перевірка істинності або достовірності досвідченим шляхом); б) контроль як встановлення обмежень для підтримання сталості умов досвіду; в) контроль як інструкція або вказівка. Проведення спостережень в контрольованих умовах, контроль експерим. змінних або перевірка достовірності спостережень - все це речі настільки ж старі, як і сама наука. Однак використання в психол. дослідж. контрольної групи як такої - тобто окремої групи осіб, з до-рій за встановленими лініях або критеріями порівнюється експерим. група, - стало практикуватися лише в XX ст.

Оскільки не беруть участь у психол. експериментах люди чогось навчаються, стають більш зрілими (біолог. сенсі) і змінюються під впливом повсякденного досвіду, то такі контрольні групи виявляються важливими, якщо не необхідними, практично у всіх областях психології для забезпечення умов інтерпретації достовірних емпіричних даних, До того ж неточність вимірювань, що стала майже що невід'ємною ознакою психології, робить вирішальний вплив на зміни в спостереженнях з плином часу. Обстановка, у до-рій виробляються спостереження, можлива реакція піддослідних на досить незвичайні умови психол. лабораторії та мотиваційні відмінності між експерим. і контрольною групами тж можуть знижувати якість порівнянь, необхідних для інтерпретації. Усі ці питання виникають при розроблення дизайн. експерим. плану і методології дослідж.

Кроки по удосконаленню способів К. е. включають тж спроби стабілізувати рівень змінних за винятком тієї, до-рую свідомо впливає експериментатор. Коли дослідж. проводяться на людях, важко добитися цього в розумних межах строгості і не зробити експерим. ситуації настільки штучними, що поширення отриманих рез-тів на повсякденний психол. світ стане проблематичним.

В психол. дослідж. випробовувані іноді використовуються в якості власного експерим. контролю: за поведінкою одних і тих же випробовуваних спостерігають двічі, до і після експерим. впливу. Цей метод ефективний в тих випадках, коли до експерим. впливу проводиться велика кількість спостережень. Такі спостереження можуть використовуватися для встановлення стійкості поведінки випробовуваних і його типового діапазону. Контроль підвищується, коли допускається повторення експерим. впливу протягом певного періоду часу, причому в кожен проміжок між впливами виробляються численні спостереження. Якщо стійке зміна спостерігається після кожного з впливів, це дозволяє зробити надійні порівняння і дати переконливі інтерпретації.

В психології експериментатори часто попарно зрівнюють випробовуваних по одній або більше змінним або зрівнюють групи випробовуваних за їх характеристиками або початкового стану. За умови випадкового розподілу членів пар або груп по експерим. і контрольним умов (напр., методом рандомізації) досягається цілком прийнятна ступінь надійності контролю та порівнянь в експерименті. Якщо ця умова не дотримується, можуть мати місце серйозні помилки.

Іноді в якості методу контролю в психол. дослідж. намагаються використовувати статистичні коригування. Однак якщо при цьому не забезпечується випадковий розподіл випробовуваних по експерим. і контрольній групах, ці методи навряд чи можуть гарантувати надійність дослідних порівнянь.

См. також Контрольні групи, Методологія (наукових) досліджень, Вибіркове дослідження

У. Ешер


.