Психологічна енциклопедія » kont-kriv

Конфіденційні повідомлення, захищені свидетельской привілеєм (privileged communications)

Конфіденційні повідомлення, захищені свидетельской привілеєм (privileged communications)

Вирішальним фактором для готовність клієнта розкривати особисту інформ. яв-ся приватний характер, приватність спілкування з психологом. Тому недостатня захищеність клієнта в комунікації може завадити отримати максимальну користь зі спілкування з психологом.

До проблеми комунікації між клієнтом і психологом мають відношення два важливих поняття. Перше з них, конфіденційність, наказує, що психологи та ін. фахівці несуть етичну відповідальність за розголошення розкритої клієнтом інформ., за винятком певних особливих ситуацій (напр., при наявності небезпеки для кого-небудь). У нек-рих штатах принцип конфіденційності підтримується юридично та законодавчо. Тим не менше цей принцип не захищає спілкування клієнта з психологом від розкриття його змісту в тих випадках, коли психолог виступає в якості свідка в судовому процесі.

Другим поняттям яв-ся поняття захищеного С. п. повідомлення. У більшості штатів прийнятий закон, що не дозволяє примусити психолога дати свідчення, що стосуються довірчої інформ., розкритої йому клієнтом у професійних взаєминах, інакше як за особливих обставин. Крім того, відповідні закони більшості штатів поширюються і на лікарів, при тому що нек-рие штати особливо захищають психіатрів, а нек-рие - соц. працівників.

Привілей - тобто вибір щодо того, чи буде інформ. розкрита, - належить клієнту. Тим самим ясно ставиться умова, що жоден з фахівців, на яких поширюється захищеність С. п., не має законного права розголошувати інформ. без згоди клієнта. Якщо ж цю інформ. захотів би розкрити сам клієнт, то психолог був би змушений погодитися. В певних випадках (напр., слухання з питання про компетентність) суддя може відмовляти у привілеї всякий раз, коли є надія на те, що розкриті фахівцем факти і докази будуть найкращим чином служити інтересам клієнта або ж про-ва.

Тому захищене С. п. повідомлення є більш вузьким поняттям, ніж конфіденційність. Воно характерне для судових процесів і не має відношення до спілкування з ін. фахівцями, батьками і т. д., як це характерно для конфіденційності.

Критерії для використання вдачі на конфіденційні (захищені С. п. повідомлення часто потребують ліцензування або сертифікації психолога і ясності у професійних стосунках між клієнтом і психологом. Тобто цей закон застосовується тільки в тих випадках, коли у психолога були ясні професійні відносини з людиною, залученим у судову тяганину. Зазвичай не яв-ся закритою та інформ., к-рую психолог отримує поза взаємовідносин з клієнтом.

Між правом особи на недоторканність особистого життя, громадськими інтересами і необхідністю розкриття в ході судових процедур відомостей про себе існує тонкий баланс. У багатьох штатах для вирішення подібних проблем описані винятки з принципу С. п. Одним з таких винятків у нек-рих штатах визнається ситуація, коли суддя вважає, що важливість судочинства переважає право на недоторканність особистого життя клієнта. Ін. обмежують довірчість цивільними процесами або роблять виняток для особливих злочинів (наприклад, вбивства, насильства, жорстокого поводження з дитиною). Небезпека для ін. особи тж використовується в деяких штатах як підстава для виключення з С. п. В певних штатах від психологів не вимагають зберігати в таємниці повідомлену клієнтом інформ. у тих випадках, коли клієнт подає офіційну скаргу на зловживання службовим становищем з боку психолога. У ряді штатів в С. п. відмовляють у тих випадках, коли клієнти використовують своє психич. стан як частиною своїх домагань, наприклад посилаючись на безумство в цілях захисту або в тому випадку, якщо за рішенням суду проводиться огляд клієнта. Останнім істотним винятком з правила С. п. яв-ся професійний висновок про необхідність госпіталізації клієнта внаслідок психич. розлади. Т. о., існуючі закони про захищених С. п. повідомленнях розрізняються за ступенем охоплення різних фахівців, з підстав привілеї і за типовим винятків.

См. також Професійні консультації, Професійна етика, Психологія і закон

Т. З. Беннет


.