Психологічна енциклопедія » mari-mery

Міжособистісна атракція (interpersonal attraction)

Міжособистісна атракція (interpersonal attraction)

В тому вигляді, як вона визначається соц. психологами, М. а. вказує на прихильне ставлення або відчуття приязні і симпатії до ін. чол. Більшість емпіричних дослідж. присвячено першим враженням і початковим контактів, хоча увага до атракції між людьми у триваючих відносинах приваблює. Встановлено, що перші враження визначають поведінку чол. щодо ін. особи і можуть викликати в іншої реакції, які узгоджуються з цим враженням і т. о., підкріплюють його. В якості загального правила, нас тягне до тих, хто, як ми вважаємо, має сприятливими характеристиками або якостями, і нас відштовхують ті, кого ми сприймаємо як наділених несприятливими атрибутами, причому сили тяжіння/відштовхування тим більше, чим більше сприймані нами переваги/недоліки ін. людей.

Фізична зовнішність. Люди різного віку схильні віддавати перевагу фіз. привабливих людей фіз. непривабливим. У межах однієї і тієї ж культури або субкультури існує значна ступінь згоди в оцінках фіз. привабливості чол., однак нам мало що відомо про тих конкретних атрибутах, к-рие визначають красу. Фіз. привабливі люди сприймаються як володіють такими соціально бажаними рисами особистості, як чуйність, доброта, скромність, розум і товариськість і, згідно з цими стереотипними уявленнями, фізично привабливі викликають до себе більше почуття симпатії, ніж фіз. непривабливі. Проте існують свідчення, що фіз. зовнішність надає більший вплив на потяг чоловіків до жінок, ніж навпаки.

Поведінка. Враження часто грунтуються на спостереженнях відкритого поведінки в поєднанні з тим контекстом, у до-ром воно виникає. Дослідж. в області каузальної атрибуції показують, що поведінка ін. чол. найчастіше пояснюється шляхом приписування йому відповідних особистісних диспозицій. Ці міркування в подальшому впливають на виникнення почуття симпатії або неприязні до цього чол.

Існують певні свідчення того, що на виникнення симпатії роблять вплив такі невербальні характеристики поведінки, як посмішка, контакт очей, дотику і тілесна поза. Ефекти саморозкриття (self-disclosure), мабуть, залежать від обставин, при яких розкривається інформ., і, що представляється найбільш важливим, від того, чи є це виявляється інформ. соціально бажаною або небажаною.

Подібність. Наша симпатія до ін. людей зростає як пряма функція від ступеня, у до-рій ми сприймаємо їх схожими на нас у своїх поглядах, інтересах й особистісних характеристиках. Численні лабораторні і польові експерименти надають сильну підтримку такого висновку.

Наслідки привабливості. Наслідки міжособистісної привабливості привернули до себе набагато менше уваги дослідників, ніж її передумови. Звичайно, поділ причин і наслідків в контексті країн взаємин є аж ніяк не простим завданням. Так, взаємодія між людьми може призводити до збільшення подібності виражаються ними думок і інтересів, що в свою чергу може впливати на їх взаємну симпатію і подальша взаємодія і т. д.

Багато реакції на ін. чол., мабуть, зовсім не залежать від його привабливості. У свою чергу, привабливість ін. чол. зазвичай викликає тенденцію зближуватися і встановлювати дружні стосунки з цим чол. Що не викликає сумнівів, так це те, що на форми, к-рие буде приймати ця тенденція зближення, значною мірою впливають ситуаційні та особистісні чинники.

См. також Аттитюди, Експресивна міміка

А. Айзен


.