Психологічна енциклопедія » razv-rann

Розробка навчально-тренувальних систем (instructional systems development, ISD)

Розробка навчально-тренувальних систем (instructional systems development, ISD)

P. у.-т. с. - це методичний, систематичний підхід до проектування, реалізації та оцінці програм навчання. Методологія ISD являє собою апробований набір процедур, що використовується у збройних силах США для розроблення дизайн. програм підготовки військовослужбовців. Значення принципів і процедур методології ISD виходить далеко за рамки їх початкового військового призначення.

На початку 1970-х рр. чотирма військовими відомствами США був заснований Міжвідомчий комітет з Н. в.-т. с. (1пterservice Committee for Instructional Systems Development), в завдання якого входив контроль за розроблення дизайн. документації, що регламентує суч. процедури проектування навчально-тренувальних систем для підготовки військовослужбовців. У 1975 р. Міжвідомчий комітет опублікував «Міжвідомчі процедури розробки навчально-тренувальних систем» (Interservice procedures for instructional systems development). Цей документ виявився примітним в трьох відносинах. По-перше, в ньому були об'єднані (з воєнних відомств і обраних дисциплін) існуючі на той момент процедури і методи систематичної розроблення дизайн. навчально-тренувальних програм. По-друге, методологія ISD забезпечила військові відомства єдиним підходом до Н. у.-т. с. по-третє, він забезпечив загальну основу для порівняння вимог, рез-тів та дослідж. навчання військовослужбовців. Різні військові відомства адаптували методологію ISD стосовно до своїх умов навчання, і в даний час осн. процедури даної методології використовуються всіма військовими відомствами США.

ISD реалізується у вигляді п'яти різних фаз, починаючись з аналізу вимог до виконання завдань курсантами (стажистами) і закінчуючись оцінкою програми навчання. Нижче наводиться короткий опис п'яти процедурних фаз ISD.

Фаза I. Аналіз. Здійснюється аналіз вимог роботи і робочого місця до працівника в цілях створення операціонального опису робочих завдань, умов праці та показників прийнятного рівня виконання.

Фаза II. Проектування. Визначаються специфічні цілі навчання і на їх основі розроблення дизайн. навч. план. Слідом за цим розроблення дизайн. стратегія тестування, що дозволяє оцінити досягнення уч-ся цілей навчання.

Фаза III: Розробка. Третя фаза присвячена розроблення дизайн. конкретної програми навчання, що включає в себе плани занять, програми учеб. курсів, навчальні системи і засоби, тестові матеріали, а тж організаційний план реалізації даної програми навчання. Для кожної з цілей, визначених у другій фазі, розроблення дизайн. специфічні учеб. заходи і соотв. матеріали, що утворюють у сукупності систему забезпечення навчання. Потім проводиться польове випробування, в ході якого розробники програми перевіряють її на вибірці курсантів (стажистів). За підсумками цієї польової перевірки в програму навчання за необхідності вводяться ті чи інші корективи, після цього вона вважається готової до офіційного запровадження.

Фаза IV: Впровадження. Вирішуються три осн. завдання. По-перше, проводиться підготовка штату викладачів до офіційного впровадження даної програми навчання. По-друге, здійснюється впровадження програми на існуючій популяції курсантів (тобто реалізується початковий, повний цикл навчання). По-третє, за підсумками цього першого закінченого циклу здійснюється оцінка програми, що дає інформ., необхідну для вдосконалення наступних циклів навчання.

Фаза V: Оцінка. Оцінюється ефективність навчання. Спочатку оцінюється виконання уч-ся самої програми навчання з метою визначення ступеня засвоєння ними нових навичок. Потім оцінюється виконання ними своєї роботи (т. з. перенесення навчання) з метою визначення ступеня збереження і реалізації цих нових навичок в реальній обстановці. Оціночна фаза, т. о., забезпечує контроль якості навчання та надає інформ. щодо необхідності внесення тих чи інших змін у програму навчання перед її повторної реалізацією.

Методологія ISD включає різноманітні процедури та методи, призначені для реалізації цих п'яти фаз.

См. також Теорія навчання

Д. Фост


.