Психологічна енциклопедія » shkol-ekzi

Шкільні психологи (school psychologists)

Шкільні психологи (school psychologists)

Завдання психол. оцінки, консультування та втручання в системі шкільної освіти переважно лягають на плечі Ш. п. В більш ніж 40 штатах існують спеціальні критерії для отримання сертифіката Ш. п.; у більшості з них, крім відповідного курсу навчання, потрібне проходження стажування під керівництвом кваліфікованого фахівця. Більшість Ш. п. мають сертифікати викладачів та пройшли курси підвищення кваліфікації після 1 або більше років стажу викладацької роботи.

На 1982 р. у Сполучених Штатах було від 20 тис. до 23 тис. сертифікованих Ш. п., інструкторів Ш. п. при ун-тах (university-affiliated trainers of school psychologists) і студентів. Більшість Ш. п. працюють в системі держ. шкільної освіти, проте нек-рие можуть також працювати в системі державної охорони здоров'я, приватних школах або займатися приватною практикою.

Осн. роль Ш. п. полягає у виявленні обставин, що перешкоджають успішному навчанню спрямовуються до них на обстеження дітей, і надання шкільній системі допомоги у розроблення дизайн. для них відповідних навчань. планів. Реалізація цієї ролі вимагає від Ш. п. знань в області теорій навчання, психометричної оцінки, дитячого розвитку та системи сімейних відносин, а тж функціонального розуміння аналізу уроку, орг-ції школи і учеб. плану.

Крім індивідуальних обстежень уч-ся Ш. п. може виконувати широке коло інших завдань, в залежності від пріоритетів шкільної системи, а тж спеціалізації і рівня кваліфікації самого психолога. У психол. послуги може тж входити груп. оцінка школярів, координування роботи з агентствами (обслуговують дітей) місцевої громади, консультування та психотерапія, координування дій персоналу школи, консультування з профілактики психич. здоров'я при складанні програм для обдарованих дітей, участь у роботі комісій з розроблення дизайн. навч. планів, дослідж., проведення семінарів і тренінгів для персоналу школи, збір і аналіз шкільних нормативних даних і безліч ін. функцій. Оскільки Ш. п., як правило, мають високий рівень кваліфікації в галузі дитячого розвитку, проведення дослідж. і індивідуальної оцінки в системах суспільного утворення, консультування в цих областях часто стає їх важливим професійним обов'язком.

Реалізація вимог публічного закону 94-142 (Public Law 94-142) призвела до збільшення кількості часу, що витрачається на контроль якості навчання та пед. оцінку. Після його прийняття у більшості Ш. п. залишилося менше часу на реалізацію профілактики психич. здоров'я та ін. консультаційних функцій. Незважаючи на існування цих факторів, звужують рольове функціонування Ш. п., відбулося розширення спеціалізації в рамках цієї області за рахунок включення до неї областей дошкільної освіти, психології професійних шкіл, психології міських і сільських шкіл, а також психоневрологічної оцінки в застосуванні до дітей шкільного віку.

А. Томас


.