Психологічна енциклопедія » simu-skry

Систематична помилка тестів, обумовлена культурними факторами (cultural bias in tests)

Систематична помилка тестів, обумовлена культурними факторами (cultural bias in tests)

Між різними соц. і расовими групами спостерігаються суттєві відмінності в середніх значеннях оцінок за стандартизованими тестами розумових здібностей, широко застосовуваним при прийомі до школи і коледжі, наборі в збройні сили та наймі на роботу на конкурсній основі. Ці відмінності особливо помітні в середніх оцінках за тестами «загальних здібностей», «інтелекту» або IQ і тестами академічних здібностей. Одним з распростр. пояснень спостережуваних відмінностей між різними соц. і расовими групами за середніми показниками таких тестів яв-ся гіпотеза культурного зсуву, згідно з до-рій: а) типовий досвід, що включає придбання знань і навичок, розрізняється у різних груп і верств населення; б) зміст завдань тестів відбирається, в основному, виходячи з типового досвіду певних груп (напр., білого середнього класу), що відрізняється від досвіду інших груп (напр., бідних верств населення чи расових меншин), що ставить одні групи в більш сприятливе становище, ніж ін. при виконанні таких тестів. У психометрическом аспекті проблема полягає в тому, щоб об'єктивно визначити, яв-ся гіпотеза культурного зсуву валідним поясненням спостережуваного відмінності в середніх значеннях показників по кожному конкретного тесту між двома будь-якими специфічними групами населення.

Перед тим як перелічити валідні способи перевірки гіпотези культурного зсуву, слід розглянути 3 найбільш уживаних, однак повністю помилкових критерію зміщення тесту. Помилка уравнительности - це науково не підтверджене припущення, що всі групи населення рівні стосовно будь-якої здібності чи риси, для вимірювання до-рій призначений даний тест, і тому будь-які відмінності в середніх оцінках між групами з цього тесту свідчать про сто необ'єктивності. Помилка культурної навантаження - це твердження, що, оскільки зміст завдань тесту пов'язано з культуроспецифичними знаннями або вміннями, то даний тест завжди необ'єктивно оцінює будь-яку конкретну групу населення, середні оцінки до-рій нижче, ніж у ін. груп. Помилка стандартизації - це уявлення про те, що тест, оскільки він був стандартизований на конкретній популяції, обов'язково буде необ'єктивним для представників будь-якої ін. популяції.

Психометричне визначення систематичної помилки осн. на статистичному понятті зміщення: вимір містить систематичну помилку, якщо воно систематично недооцінює або переоцінює справжнє значення. Тест дає систематичну помилку, якщо він систематично недооцінює або переоцінює істинне значення ознаки, для вимірювання якого призначений, в одній групі в порівнянні з якимись ін. групами. У більш узагальненій формулюванні: тест яв-ся зміщеним відносно двох (або більше) груп, якщо оцінки з нього для представників однієї групи мають значення, відмінне від їх значення для представників ін. групи. Т. о., об'єктивна статистична перевірка на зміщеність полягає в пошуку важливих психометричних властивостей конкретного тесту, к-які по-різному проявляються в двох або більше обстежуваних групах населення. Першорядну важливість мають психометричні властивості тіста, найбільш релевантні його передбачуваного використання: прогностична валідність за певним критерієм, конструктна валідність, надійність і факторна структура. Статистично значимі відмінності, достатньо виражені, щоб позначатися на практиц. використання тестових оцінок, служать індикаторами систематичного зсуву. Ці індикатори можна розділити на дві категорії: зовнішні (тобто осн. на кореляції тестових оцінок з ін. змінними, незалежними від тесту) і внутрішні (т. е. осн. на психометричних властивостях самого тесту). Крім того, систематична помилка м. б. наслідком дії ситуаційних факторів: раси, статі, діалекту, установки дослідника, минулого досвіду тестування, жорсткого лімітування часу, тестової тривожності і т. п.

В даний час переважають докази того, що самі распростр. стандартизовані тести розумових здібностей дозволяють здійснювати вільні від систематичної похибки вимірювання у всіх корінних англо-говорящих сегментах суч. американського т-ва, незалежно від статі, раси або соціально-класового положення. Спостережувані відмінності середніх значень тестових оцінок в різних групах, як правило, не яв-ся артефактами самих тестів, а пояснюються дією факторів, причинно незалежним від використовуваних тестів.

См. також Культурно-вільні тести, Психометрика, Зміщення результатів тестування, пов'язане з расовими (етнічними) відмінностями, Расові відмінності

А. Р. Дженсен


.