Психологічна енциклопедія » stad-stre

Стереотипизация (stereotyping)

Стереотипизация (stereotyping)

В дослідж. упереджень щодо етнічних груп часто посилаються на важливу роль стереотипів - тих узагальнених і, як правило, навантажених оціночними судженнями вражень, к-рие члени однієї соц. групи використовують при характеристиці членів ін. групи.

Трудність, що виникає при доданні стереотипу (stereotype) виключно негативного значення (meaning), полягає в тому, що соц. і когнітивні механізми, що лежать в основі С., трактуються помилково. Як наслідок, існує тенденція випускати з уваги той факт, що С. відбувається нормальним і природним шляхом при будь-якій взаємодії соц. груп. Будь соціально ідентифіковану групу можна охарактеризувати майже безмежною кількістю способів. Неможливість знати все означає стосовно к.-л. етнічної групи, напр., неможливість пригадати більше декількох змінних в ситуації взаємодії з членами такої групи. Звідси неминучим виходом бачиться фокусування уваги на небагатьох обраних змінних, імовірно характеризують розглянуту групу, і надання їм характеру певної системи поглядів, яка в подальшому використовується при спостереженні, взаємодії або прийняття рішень стосовно членів цієї групи. Ці системи поглядів, або робочі стереотипи (working stereotypes), дозволяють людям прогнозувати, точно або помилково, як члени певної групи будуть вести себе або реагувати в даній ситуації.

Те, що люди потрапляють у залежність від стереотипів, яв-ся важливим джерелом проблем. Стереотипи можуть панувати в очікуваннях від членів ін. групи і ігнорувати або пригнічувати свідчення того, що даний стереотип може бути помилковим або неадекватним в тому чи іншому конкретному випадку. Існує небезпека, що стереотипи будуть сформовані на основі неусвідомлених потреб у проекції.

Дональд Т. Кемпбелл вказував на те, що найбільш згубний недолік стереотипів лежить не стільки у помилковості їх елементів, скільки в каузальном поясненні, неадекватно виводиться на основі стереотипу. Ін. небезпека, притаманна стереотипам, криється у челов. тенденції використовувати їх як «самоосуществляющиеся пророцтва».

См. також Аттитюди, Деиндивидуализация, Етнічні групи

Р. К. Ліндгрен


.