Психологічна енциклопедія » val-vliya

Відеотехніка в психології (video psychology)

Відеотехніка в психології (video psychology)

Відеоапаратура використовується в психології для збору і поширення інформ. для надання допомоги людям у здійсненні змін (поведінки, почуттів і ставлень) та для пред'явлення експерим. стимулів. Всі ці функції коротко розглянуті тут під сімома заголовками.

Аналіз і документування

Ст. в п. найбільш широко використовується для запису і аналізу поведінки. Відеоапаратура широко застосовується при аналізі моторної діяльності, невербальної комунікації, соц. взаємодії, а тж в цілях мед. діагностики і спостереження. Порівняльні психологи використовували відео для вивчення поведінки тварин, від ритуалу залицяння богомолов до шлюбних переваг у ховрахів. Відеоаналіз виразів обличчя досяг до теперішнього часу високої роздільної здатності, і ця методологія зараз перенесена на вивчення патернів соц. взаємодій в сім'ї та інших групах. Відеотехніка, при наявності часу і терпіння, робить доступним будь-який рівень аналізу після операціоналізації соотв. системи кодування. Сьогодні тж стало можливим здійснювати «рентгеновидеосемку» (video X-rays) для діагностичного прояснення характеру такого роду дисфункцій, як, напр. нездатність ковтати у немовлят. Відеоапаратура може застосовуватися для лабораторних спостережень в умовах відсутності освітлення (з використанням інфрачервоних променів) і встановлюватися на автомобілях для вивчення реакцій водіїв, які беруть різного роду лікарські препарати.

Навчальний відео

Відеозапису та диски часто використовуються в цілях навчання та інформування. У цій області систематичних дослідж. не проводилося, хоча нек-рие розділи виявилися досить добре вивченими. Б. ч. інформ. про вплив відеопродукції (стиль, тривалість, темп і т. д.) приходить з індустрії розваг та реклами. Найбільш перспективні додатки відео можуть бути зведені в три області. До першої відноситься аудиторне навчання школярів (напр., інтерактивне відео на уроках математики), студентів (напр., з метою ілюстрації теорії атрибуції) і навчання але місцем роботи (напр. з метою покращення професійних навичок). Другою областю є підготовка до лікування. Мед. і стоматологічним пацієнтам або членам їх сімей демонструються відеозапису майбутніх терапевтичних процедур. Третя сфера пов'язана з санітарною освітою і охороною здоров'я, включ. наслідки вживання наркотиків для розвитку дитини. В даний час у всіх областях все ширше використовується інтерактивне відео. Така система включає комп'ютерну технологію для перегляду відеофайлів з метою забезпечення можливості підбору учеб. матеріалів і завдань в залежності від відповідей учнів.

Моделювання поведінки схожих людей (peer modeling)

Одне з найбільш плідних додатків відеотехніки в області зміни поведінки пов'язано з демонстрацією клієнту або навчається наочних прикладів поведінки схожого з ним людини в подібній ситуації. Спектр учеб. і терапевтичних цілей, що досягаються з використанням відео, надзвичайно широкий. Застосування відео в професійному навчанні може варіювати від ілюстрації прикладів посередництва при розлученні до надання допомоги початківцям викладачам. Ін. продуктивною галуззю є батьківський тренінг і навчання дитини навичкам самоконтролю (child self-management). В якості моделей для ілюстрації соц. умінь і повсякденних життєвих ситуацій найчастіше використовуються ін. діти і молоді батьки. Ще однією великою областю додатка відео є моторне виконання (напр. у спорті). Надзвичайно перспективною, але поки що недостатньо розвиненою областю є розробка моделюючого відео для спеціальних популяцій (напр. осіб із затримками розумового розвитку).

Самомоделирование

Ефективне поведінка може тж ілюструватися, в учеб. цілях, відеозаписами поведінки самих клієнтів або навчаються шляхом його проектування і монтажу різними способами. Самомоделирование визначається як процедура, в ході до-рій люди можуть спостерігати на відеозаписах власне адаптивне поведінку. (Для самомоделирования тж використовуються аудіозаписи, фотографії, надруковані історії та індивідуальні уявні образи.) Область застосування самомоделирования охоплює широке розмаїття програм: деструктивна поведінка, вибірковий мутизм, депресія, тривога, спорт, соц. вміння, особиста безпека, самоконтроль, ситуації фіз. напруги, навчання працівників сфери обслуговування та ін Найбільш ефективна форма самомоделирования використовує випередження, або прямий зв'язок (feedforward), - термін, введений для позначення відеозображень ще не досягнуті цільових умінь, к-рие монтуються з елементів вже доступного репертуару умінь. Напр., хлопчик не вміє самостійно їсти, але він може тримати ложку, опускати її в тарілку, піднімати її до рота і т. д.; ці елементи окремо можуть бути записані на відео і за допомогою монтажу об'єднані в ще не існуючий, складний акт поведінки, що демонструє уміння в новій, але не перевищує можливостей даного рівня розвитку галузі. Більш простий, але неск. менш ефективною стратегією є позитивний самопросмотр (positive self-review), в ході якого представляється добірка записів найкращих зразків доступних, але не часто демонструються цільових умінь. Напр., тенісист отримує оглядову відеозапис його кращої подачі, ігри з літа і т. д. з численних спроб, здійснених ним за весь минулий день. В обох описаних формах самомоделирующие запису, як правило, демонструються близько 3 хв і переглядаються кожні 1 або 2 дні до шести разів для досягнення макс. ефекту; іноді, коли потрібно підкріплювальний стимул, вони проглядаються повторно через кожні 2 або 3 міс.

Самоконфронтация і зворотний зв'язок

Перегляд відеозапису своєї поведінки в особистісно значущих ситуаціях - ефективний засіб поліпшення навичок самооцінки. Тому видеообратная зв'язок використовується в широкому спектрі ситуацій: при спорт. змаганнях, формуванні професійних навичок, міжособистісної комунікації і т. д. Вона виявляється найбільш ефективною у випадку, коли поведінка, що вимагає корекції або поліпшення, чітко визначено і може бути досягнуто самостійно або при наявності соотв. навчання або підтримки (напр. тренування і консультування). Ін. корисною стороною перегляду не підібраних штучним чином і не змонтованих відеозаписів своєї поведінки є чиниться ними мотиваційний і емоційний вплив. Наслідки спостереження власних невдалих дій за відсутності можливості що-небудь змінити або вплинути на ситуацію можуть варіювати від відчаю і тривоги до твердої рішучості досягти поставленої мети.

Перегляд епізодів подій

Використання відео у цілях стимулювання дискусій, спогадів, емоцій або оціночних суджень є распростр., але недостатньо вивченим напрямком. Для потреб інтерв'ювання і консультування була розроблена процедура «відтворення міжособистісного процесу» (interpersonal process recall) (перегляд відеозаписів з метою повторного розгляду розумових процесів і почуттів, пов'язаних зі специфічними діями). В літературі закріпився термін «тригери» (triggers), що позначає короткі відеозапису, к-які провокують виникнення дискусій, що використовуються як основа для набуття досвіду групової роботи. Зазвичай це короткі, не мають завершення епізоди, призначені для стимулювання групової дискусії на спірні теми (напр., жорстоке поводження з дітьми або аттитюди до різних культур). Епізоди напрочуд рідко використовувалися в терапії. Однак існують обнадійливі дані про їх застосування у тренінгу соц. навичок, що розкриває терапії (exposure therapy) і секс терапії. Відносно рідкісною, але від того не менш цікавою можливістю використання відео є його терапевтичне і розвиваюче вплив на людей (напр., підлітків з емоційними порушеннями і кримінальних злочинців), що беруть участь в написанні сценаріїв і виробництві своїх власних відеофільмів.

Відео як експериментальний стимул

У величезній кількості наукових дослідж. згадується про використання відеозаписів епізодів, але методологічні принципи досі практично не визначені. Зміст відеозаписів може представляти незалежну змінну (напр., пригнічений стан в одному епізоді, але не у іншому), або відео може протиставлятися ін. засобу (напр., спостереження себе по кабельному каналу або в дзеркалі). У експерим. дослідж. прийнято використовувати к.-н. один епізод, але створювати при цьому різні умови шляхом його словесного позначення (напр., «у неї відсутня увага» проти «у неї поганий настрій») або використовувати випробовуваних різних категорій (напр. експерти проти новачків). Відео може використовуватися і в якості залежної змінної, як у випадку, коли випробовувані налаштовують спотворене зображення, керуючись нек-рим критерієм (напр. оцінка розмірів тіла в дослідж. проблем зайвої ваги). Можливості використання Ст. в п. чи досягли свого піку. З вдосконаленням технології і збільшенням зручності користування (у поєднанні з комп'ютером чи без нього) ці можливості будуть зростати.

См. також Тварини як моделі, Підходи до навчання, Поведінкове моделювання, Психологія споживача, Педагогічна психологія, Розробка навчально-тренувальних систем, Профессиографический аналіз, Професійне консультування, Оцінка діяльності, Самоактуалізація, Працездатність

П. Дауерик


.