Психологічна енциклопедія » val-vliya

Влада (power)

Влада (power)

Ст. визначається як здатність або можливість впливати на інш. при одночасній протидії їх впливу і належить до найважливіших мотивів чолов. діяльності та взаємин. У поєднанні з ін. змінними (такими як аффилиация, гальмування та аспекти зрілості), як стверджують Де Чармс і Мьюр, поняття Ст. дозволяє пояснити значну частину чолов. поведінки. Ці автори у своєму визначенні Ст. акцентували мотиваційні аспекти, описуючи її як потреба впливати і занепокоєність впливом ін.

Мак-Клелланд, напр., висунув гіпотезу про існування важливого відносини між В. і соц. зрілістю. Він постулював 4 стадії влади, до-рие, як він вважав, пов'язані з рівнями зрілості індивіда.

Крім іншого, ці зусилля допомогли озвучити важливе для об'єктивної психології думка: таке поняття, як В., не є ні доброю, ні поганою характеристикою.

См. також Агресія, Локус контролю, Насильство

С. Берент


.