Психологічна енциклопедія » val-vliya

Влада: питання стратегії і тактики (power: strategies and tactics)

Влада: питання стратегії і тактики (power: strategies and tactics)

Ст. відноситься до здатності приймати рішення, к-які мають значний вплив і зачіпають інтереси інших людей. Найчастіше В. передбачає контроль над поведінкою ін. при цьому в своїй більшості люди добровільно приймають розпорядження носіїв Ст. і не відчувають почуття к.-л. втрати незалежності. У повсякденній мові Ст. зв'язується зі здатністю добиватися свого» і «вплив». Більшість людей вчаться в процесі життя не довіряти Ст., вважаючи, що до її придбання прагнуть тільки дуже корисливі та схильні до маніпулювання індивідууми і їм самим слід уникати місць скупчення впливових людей. Дійсно, при вирішенні мн. складних проблем, таких як економічне стимулювання і фінансування урядом житлових програм, Ст. подібна до вогню. Вона може використовуватися з благими намірами або вживатися для досягнення корисливих цілей. Ст., в особливості стратегії і тактики її реалізації, можна розглядати як інструмент, який використовується людьми для досягнення поставлених перед собою цілей. Нек-рие люди прагнуть до підтримки впливових людей. Припустимо, що якийсь чол. є одним з чотирьох претендентів на вищу керівну посаду у великій орг-ції. Кожен з трьох інших претендентів має поручителя на віце-президентському рівні цієї орг-ції. І цього чол. також необхідний свій поручитель на віце-президентському рівні, що володіє Ст. для реалізації такого рішення: просуванні кандидата на більш високий рівень в даній орг-ції.

Влада і особистість

Нек-рие люди більшою мірою зацікавлені у придбанні Ст. але порівняно з ін., і найбільш ефективні носії Ст. характеризуються певним поєднанням мотивів. У зв'язку з цим необхідно проаналізувати 4 мотиву, або аспекту особистості. Потреба у Ст. пов'язана з прагненням впливати на життя інших людей. Потреба в досягненні пов'язана з прагненням ставити і наполегливо докладати зусиль для реалізації поставлених цілей, таких як початок нового бізнесу або впровадження нової технології для персональних комп'ютерів. Потреба в афіліації пов'язана з бажанням жити і підтримувати дружні відносини з ін. Четвертий аспект особистості - контроль над імпульсами - пов'язаний зі здатністю залишатися в стороні від впливу будь-якого з цих мотивів, незалежно від актуализирующих їх соц. ситуацій, в яких опиняються люди.

Лідерам зазвичай властиво мати мотив Ст. в діапазоні від середнього до сильного, але завжди перевищує по силі мотив афіліації. Потреба в афіліації у носіїв Ст. повинна обмежуватися внаслідок неминучість прийняття рішень, що викликають незадоволення у частини людей. З ін. боку, мотив афіліації не повинен бути дуже слабким, інакше носії Ст. ризикують перетворитися в тиранів, не піклуються про вплив прийнятих ними рішень на інших людей. Мотив досягнення у носіїв В. повинен бути достатньо сильним, щоб дозволяти їм ставити реалістичні цілі, але в той же час не настільки високим, щоб особисті зусилля по їх досягненню набули першорядне значення в їх житті. Носіям Ст. немає потреби самим виконувати всю роботу по реалізації своїх цілей: вони роблять кроки на переконання ін. у виконанні роботи, необхідної для досягнення цих цілей. Одна з причин, з до-рій прекрасні винахідники або підприємці часом виявляються поганими президентами компанії, полягає в тому, що на різних стадіях розвитку орг-ції потрібні різні мотиви. Для впровадження нової технології або початку нового бізнесу необхідний високий мотив досягнення. Якщо ця технологія або бізнес виявилися успішними, виникає необхідність в мотиві Ст., що дозволяє управляти зусиллями інших працівників, що залучаються для виконання таких необхідних для нормального функціонування орг-ції видів діяльності, як бухгалтерія, фінанси, дослідж. та розвиток базі юридич. питання, пр-во, маркетинг і т. д.

Користування владою

Один лише мотив Ст. не є гарантією успіху. Люди повинні поєднувати цей мотив з ін. т. о., щоб дотримати належний баланс між Ст., досягненням, аффилиацией і контролем над імпульсами. Вони тж повинні навчитися стратегій успішного використання Ст. Незважаючи на те, що нек-рие з цих стратегій і тактик мають свою негативну або маніпулятивну бік, мн. з них вимагають чутливості до потреб ін., вміння співпрацювати і формулювати цілі демократичним способом. Застосовувана демократичним способом, розумна і чутлива до потреб інших людей Ст. може стати частиною ефективного лідерства. Іноді люди, позбавлені мотиву Ст., можуть набувати порівняльну досвідченість в її питаннях. Нерідко ці люди виявляють, що їм необхідні нек-рие знання про В. для того, щоб реалізовувати свої цілі, і що вони можуть опинитися в невигідному становищі, якщо будуть уникати Ст. та її носіїв. Напр., університетські професори, які бажають ввести новий учеб. курс на своєму факультеті, можуть виявити, що їм потрібні знання про В., навіть незважаючи на свою незацікавленість у ній. Ці професори стикаються з необхідністю розуміти дії В., з тим щоб провести свою пропозицію про новому курсі через комісії, що займаються розроблення дизайн. і затвердженням учеб, планів.

Стратегії відображають ретельне планування людьми свого майбутнього, оскільки вони пов'язані зі складними послідовностями дій (напр., придбання ділових зв'язків і розвиток ресурсу, формування образу переможця), реалізація яких тягне за собою безліч наслідків. У свою чергу, тактики пов'язані з більш конкретними діями, оказивающимися корисними в певному часі і місці у процесі реалізації специфічних цілей. Брислин розроблення дизайн. великий перелік стратегій і тактик, корисних в придбанні і використанні Ст., проілюструвавши кожну з них соотв. прикладами.

Деякі стратегії в придбанні та використанні влади

Більшість стратегій передбачають розроблення дизайн. ретельно продуманих відносин з ін. людьми.

Придбання зв'язків і обмін послугами. Ст. є однією із сторін чолов. взаємин, і більшість впливових осіб мають міцні відносини з широким колом людей. Незважаючи на те, що образ владного особи, як це відбувається в поганих голлівудських фільмах, може асоціюватися з жорстоким монархом, який тримає в страху і безмовному підпорядкуванні своїх підданих, що володіють Ст. особи в своїй більшості - щирі та привітні люди, до-рие прекрасно ладнають з ін. Це видається особливо вірним в умовах демократії, де люди володіють підтримкою різноманітних ін-тів в особі системи законодавства, профспілок і засобів масової інформ., до до-рим вони можуть звертатися зі скаргами на несправедливі і ущемляють їх права дії влади. Міцні відносини з ін. виявляються необхідними в силу того, що жоден чол. не в змозі володіти всіма тими вміннями та знаннями, які потрібні для розроблення дизайн. і реалізації складних проектів. Припустимо, що два керівника середньої ланки в якійсь орг-ції хочуть запропонувати розроблення дизайн. нової номенклатури продукції. Для того щоб переконати вище керівництво в її необхідності, вони повинні володіти комунікативними вміннями. Вони повинні вивчити існуюче становище на ринку, що вимагає знання методів опитування, а тж питань фінансування, пр-ва і бухгалтерського обліку. Вони повинні спрогнозувати обсяги споживання цієї продукції, що вимагає знання системи розподілу. На додаток до цього, в ході планування перед ними будуть вставати численні базі юридич. питання. Не існує двох людей, до-рие могли б володіти всіма цими знаннями. Цим керівникам потрібно об'єднати зусилля і здібності інших людей.

Ці зусилля можуть виявитися більш ефективними, якщо наші два керівника знають мн. ін. людей, які входять в коло знайомств або зв'язків. Належать до системи ділових зв'язків люди не обов'язково виявляються друзями, з до-якими підтримуються тісні емоційні стосунки. Швидше ці люди виявляються корисними один одному в силу того, що вони обмінюються послугами. Якщо люди перестають бути корисними один одному, вони випадають із взаємної системи ділових зв'язків, однак при цьому можуть знову включитися в неї по закінченні часу, якщо в них виникає потреба один в одному. Обмін послугами відбувається шляхом, схожим з тим, який описаний Чалдіні. Якийсь чол. знає податкове законодавство. Він ділиться частиною наявною у нього інформ. і у відповідь отримує поради особи, що розбирається в базі юридич. питаннях рекламного справи. Люди, добре обізнані про різних організаційних змінах завдяки активній участі в неофіційній системі оповіщення можуть обмінювати наявні у них інформ. на різноманітні послуги.

Люди відчувають себе зобов'язаними відповідати на такі послуги: вони очікують отримувати і давати. Якщо люди не платять послугою за послугу, вони просто випадають з партнерської системи ділових зв'язків і втрачають ту різноманітну інформ., до-раю перш дозволяла їм підтримувати належний рівень обізнаності про те, що відбувається в їх орг-циях. Придбання і підтримка ділових зв'язків може здаватися холодним і бездушним, і тим не менше люди повинні вміти обмінюватися послугами з ін. людьми, якщо їм належить розроблення дизайн. складні проекти і якщо вони хочуть бути поінформованими стосовно подій, що відбуваються в надрах великих орг-ций. Мн. з носіїв Ст. знають сотні людей, з до-якими вони можуть обмінюватися послугами, але вони просто не в змозі підтримувати з усіма ними тісні емоційні стосунки. Освоєння системи ділових зв'язків є однією з необхідності, з до-рій стикаються люди по мірі того, як вони стають все більш досвідченими щодо механізмів Ст. у прийнятті рішень.

Розвиток ресурсу. Для того щоб стати повноправним учасником системи ділових зв'язків, люди повинні мати ресурсом, к-рий стає джерелом тих послуг, які вони можуть запропонувати. В аналізі Ст. виділяють 7 категорій ресурсів: гроші, статус, інформ., послуги населенню, любов і секс, товари і час і енергію, к-рие люди можуть віддати участі у різноманітних проектах. Гроші - найбільш природний і зрозумілий з усіх ресурсів, оскільки для початку і підтримки проектів майже завжди потрібні грошові кошти. Крім того, більшість людей в певні моменти свого життя стикалися з ситуаціями конкуренції за грошові кошти (напр. за стипендії під час навчання у вузах або при зверненні за спонсорською допомогою для своєї церкви) і усвідомлюють силу тієї Ст., до-рую може приносити доступ до грошей. Гроші тж асоціюються з певною соц. несправедливістю в реалізації Ст.: діти, які виросли в забезпечених сім'ях і є їх спадкоємцями, мають в цьому відношенні перевагами. Послуги населенню тж є можливим ресурсом, особливо у сфері добровільної участі в діяльності різних чолов. спільнот. Чол. може задатися питанням: «Де можна знайти впливова особа в громаді?» Можливими варіантами (к-рие можуть змінюватися в залежності від міста або населеного пункту) можуть стати про-ва підтримки оперного театру або симфонічного оркестру, донорські ассоц. молодіжні спортивні орг-ції, клуби, групи політичної підтримки, орг-ції випускників учеб. закладів і т. д. Потім він може запропонувати свої послуги (напр. в редагуванні інформ. бюлетенів, добровільну участь у роботі комітету) з метою доступу до шуканим впливовим особам з подальшою можливістю звернення до них за послугами. Ін. можливістю, не вимагає забезпеченого положення, є інформ. Чол. може удосконалити свої знання щодо інформ., до-раю виявляється необхідною мн. людям, але до-раю не є легко - або широкодоступною. Можливі варіанти тут можуть включати питання податкового законодавства, стат., комп'ютерної технології і того, як проводити ефективні публічні презентації. Іноді такий інформ. м. б. імена чи не містяться в довідниках номери телефонів впливових людей з власної системи ділових зв'язків, не настільки відомих, щоб опинятися доступними кожному.

Формування позитивного іміджу та репутації переможця. Людям вдається більш ефективно взаємодіяти і використовувати здібності ін., якщо вони володіють позитивним чином переможця. Переможець - це особа з репутацією успішного, вміє домагатися свого, здатного ставити і досягати поставлених цілей чол. Коли люди мають репутацію вміють домагатися свого, ін. прагнуть завоювати їхню прихильність. Карл Вайк пропонує з метою формування такого позитивного іміджу використовувати т. н. стратегію малих перемог. Замість постановки надзвичайно честолюбних цілей, в реалізації яких існує серйозний ризик зазнати поразки і придбати популярність невдахи, Вейк пропонує розбивати проекти на послідовність кроків з реальними шансами на успіх. По мірі того, як люди досягають успіху в реалізації цих кроків, вони набувають сприятливу репутацію. Позитивна репутація допомагає в придбанні ресурсів, к-які, в свою чергу, дозволяють їм ставити перед собою наступні, більш честолюбні цілі. Оскільки одна із сторін чолов. природи полягає в тому, що ін подобається більшою мірою пов'язувати себе з переможцями, ніж з переможеними, люди, що досягають успіху в цих проміжних цілях, будуть залучати до себе прихильників, готових взяти участь у їх наступних підприємствах. Додаткові ресурси і нові прихильники дають можливість більш серйозного просування в напрямку досягнення честолюбних цілей. Тонкість цієї стратегії полягає у збереженні в секреті кінцевих цілей і орг-ції своєї поведінки т. о., як якщо б кожна із проміжних цілей була єдиною метою, до до-рій чол. прагнув в певний проміжок часу. Якщо кінцева мета стає широко відомою і виявляється у фокусі уваги ін. людей, невдача в її досягненні може підірвати репутацію. Якщо на передній план виставляються проміжні і досяжні цілі, чол. може претендувати на успіх у кінцевої мети по мірі їх досягнення.

Напр., доцент факультету психології хоче запровадити цикл нових учеб. курсів, призначених для ознайомлення студентів з суч. культурними, етнічними, расовими та гендерними проблемами. Якщо він відразу запропонує таку програму, то його план можуть відкинути внаслідок бюджетних обмежень або з-за того, що така програма не відповідає інтересам певних впливових штатних професорів. Замість цього доцент міг би уявити рух до кінцевої мети через набір послідовних проміжних кроків. Він міг би розроблення дизайн. розділ, пов'язаний з расовими або гендерними проблемами, і включити його в поточний стандартний курс загальної, соц. або вікової психології. Якщо його аудиторія включає 30 студентів, то може виявитися, що 5 з них вміють робити хороші публічні виступи. Доцент може попросити кожного з цих студентів підготувати короткий виступ на тему дослідж. в області расових або гендерних проблем і представити свої ідеї на факультетському семінарі. Впливові професора можуть отримати персональні запрошення. Після цього доцент може запропонувати включити в програму новий курс, а пізніше і інші курси, посилаючись на продемонстрований студентами запит. Досягнувши успіху в цих кроках, доцент набуває популярності в якості переможця і збільшує шанси на підтримку більш честолюбних цілей.

Деякі тактики в придбанні та використанні влади

Тактики пов'язані зі специфічними і певними способами дій, к-рие дозволяють людям домагатися підтримки ін. і переборювати опір опозиції.

Тактика «пробних куль» нагадує витік інформ., однак при цьому самі джерела ідей організовують такий витік. Ідеальний «пробна куля» містить в собі суть пропонованої ідеї, але запускається т. о., щоб при необхідності можна було від неї відмовитися. Заздалегідь повинна бути передбачена не тільки сама можливість відмови, але і продуманий такий його спосіб, щоб від цього не постраждав імідж носія Ст. В області національної політики «пробні кулі» можуть запускатися колишнім секретарем кабінету міністрів або ін. колишнім чиновником високого рангу. Такий держ. чиновник в газетному інтерв'ю або в телевізійному політичному «ток-шоу» заявляє про те, що адміністрація планує нек-рие зміни в політиці. Якщо подальша реакція політичних коментаторів або виборних представників виявляється сприятливою, то тоді вже президент може внести офіційну пропозицію. Якщо ж реакція виявляється вкрай несприятливою, нинішня адміністрація може відмовитися від цих ідей, стверджуючи, що вона їх не розглядала і що колишній чиновник просто висловлював свою громадянську думку в приватному порядку.

Чіткі образи і звернення до особистого досвіду. Для того щоб забезпечити собі підтримку інших людей, повідомлення повинні містити чіткі образи, здатні надовго зберігатися в пам'яті. Між тим на людей щодня і щогодини обрушується потік газетної, телевізійної, журнальної та міжособистісної інформ., к-рий призводить до перевантаження їх пізнавальних здібностей. Потенційні носії Ст., які бажають привернути увагу до своїх ідей, змушені вступати у конкуренцію за увагу людей. Однією з тактик залучення уваги є персоналізація повідомлення.

Чіткі образи можуть забезпечуватися на основі апеляції до особистого досвіду. Люди, залучені в особисті переживання, формують чіткі запам'ятовуються образи, оскільки їх власні дії і спостереження стають частиною їх способу політичної проблеми. Особистий досвід надає більший вплив, ніж просто прочитане або почуте про якусь проблему, оскільки люди виявляються активними учасниками її обговорення - можуть задавати питання, які виражають їхні особисті інтереси (в протилежність особистим інтересам журналіста), і реагувати на ставлення до них ін. людей. Напр., якщо розглядається пропозиція про виділення додаткових коштів новому центру лікування онкологічних захворювань, для потенційних прихильників можна організувати екскурсію з метою ознайомлення їх з суч. мед. обладнанням. Під час цієї екскурсії можна влаштувати їм зустріч з неск. дітьми, симпатичними і кмітливими. Людям, які шукають підтримки, потім слід підкреслити, що позитивні прогнози на одужання нек-рих з цих дітей перебувають у прямій залежності від доступності суч. коштів медицини. Тим самим потенційні прихильники мали б можливість переконатися в тому, що ці діти могли б отримувати набагато краще лікування, якщо б пройшла пропозиція про виділення додаткових коштів. В якості ін. прикладу можна згадати про доцента, прагнення ввести нові курси, які розглядають расові, гендерні, етнічні і культурні проблеми.

«Пісочниці» і «буки». Нек-рие тактики особливо корисні у подоланні опору опозиції запропонованим ідеям. Одна з них полягає в тому, щоб ізолювати опонентів - «відправити у пісочницю», т. е. доручити їм виконання важливої, на перший погляд, завдання, до-раю не має далекосяжних наслідків щодо політики розвитку орг-ції. Ця тактика широко використовується в ун-тах. Адміністрації факультетів нерідко доводиться стикатися з групами невдоволених студентів, які протидіють політики, пов'язаної з введенням додаткових обов'язкових курсів. Представник адміністрації в цьому випадку може попросити таких студентів провести дослідж. тих видів учеб. курсів, к-рие випускники ун-ту визнали для себе найбільш корисними як з т. зр. пошуку роботи, так і щодо перспектив професійного зростання. Студенти можуть приступити до реалізації цього, здавалося б, серйозного і відповідального доручення, але в дійсності адміністрація факультету може приймати рішення про обов'язкових курсах незалежно від конкретних рез-тів дослідж. Якщо виявляється, що представлені в підсумковому звіті рез-ти збігаються з її рекомендацій, їх можна розглядати в якості обґрунтування намірів адміністрації. Якщо ж з'ясовується, що рез-ти дослідж. не підтримують її рекомендацій, ними можна знехтувати. Популярними аргументами тут зазвичай є занадто малий розмір вибірки, помилки вибірки, а тж той факт, що студенти не мали часом, необхідним для проведення вичерпного дослідж.

Ін. видом тактики, що використовуються для подолання опору опозиції, є апеляція до «буків» (bооgеутеп). Діти дізнаються про існування «бук» як джерел суворого покарання за те, що вони не діляться своїми цукерками з друзями, або за те, що вони демонструють зневажливе ставлення до ін. дітям. Стосовно взаємин дорослих, «буки» - це невизначені, неявні джерела сили, на к-рие може посилатися носій Ст.

Придбання досвіду в питаннях влади

Нек-рие люди дізнаються про В. в ході соціалізації, коли вони спостерігають за тим, як їхні батьки, політики або адвокати використовують ділові зв'язки, обмінюються послугами, формують плани дій і розроблення дизайн. свої стратегії і тактики. Ін. не мають у своєму дитинстві такої можливості і дізнаються про це, вже будучи дорослими. Один із шляхів набуття знань у питаннях Ст. - участь в діяльності громадської орг-ції. Крім дії ділових зв'язків, люди можуть спостерігати тут процеси створення коаліцій, поширення ідей, формування іміджу переможця і т. д. Наступна можливість пов'язана з роботою в бюджетній комісії цієї громадської орг-ції. Незалежно від того, які пропозиції висуваються по використанню грошей, завжди можна гарантувати, що нек-рие люди будуть віддавати перевагу ін. їх використання. Спостерігаючи за тим, як успішні люди використовують вміння, стратегії і тактики для того, щоб просувати свої плани та ідеї, уважні спостерігачі можуть почерпнути багато цінного щодо питань використання Ст. Вони можуть тж виявити, що найбільш мудрим підходом є зовсім не т. зр. на В. як на кінцеву мету. Швидше Ст. слід розглядати в якості інструмента, використовуваного в розумному і сочувствующем керівництві.

См. також акцій Дослідження, Прикладні дослідження, Теорія автоматичного регулювання, Людські фактори, Інтеракціонізм, Теорія соціального обміну

Р. У. Брислин


.