Психологічний словник » achi-medi

Aggressionsspezifisches Problemloseverhalten

Aggressionsspezifisches Problemloseverhalten
Тест. Опитувальник поведінки вирішення проблем у ситуаціях агресії. Створений на основі Problem Solving Inventory (P. P. Heppner, Ch.H. Peterson, 1982).
   Структура. Опитувальник включає в себе шкали:
   1. Довіра до власного вирішення проблем.
   2. Поведінка уникнення.
   3. Вплив на порушення порядку та агресію учнів.
   Література. Trennstadt K. C., Krause F., Humpert W., Dann H. D. Das Konstanzer Trainingmodell. Huber, 1987.
   Дослідження .
   Текст методики .

Психологічний словник. 2000.