Психологічний словник » bino-bole

Біологічна Теорія Емоцій Анохіна

Біологічна Теорія Емоцій Анохіна
Біологічна теорія емоцій Анохіна (від грец. biо - життя + logos - вчення) - теорія виникнення позитивних (негативних) емоцій, згідно з якою нервовий субстрат емоцій активується в той момент, коли виявляється збіг (розузгодження) акцептора дії, як афферентной моделі очікуваних результатів, з сигналізацією про реально досягнутий ефект. Автор - П. К. Анохін - .
   Література.
   Анохін П. К. Емоції // Велика медична енциклопедія. 2 - е вид. 1964, т. 35, с. 339 - 367.

Психологічний словник. 2000.