Психологічний словник » egoc-elek

Екологічна Парадигма Розвитку

Екологічна Парадигма Розвитку
Екологічна парадигма розвитку (від грец. оikоs - дім, родина і paradeigma - зразок) - дослідний підхід до аналізу розвитку дитини при обліку наступних сфер людської взаємодії: соціального, сімейного, культурного, історичного. Автор Ю. Бронфенбреннер.
   Література.
   Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development // Amer. Psychol., 1977, v. 32, p. 513 - 531;
   Бурменская Р. В. Екологічна орієнтація в сучасній американській психології розвитку // Питання психології. 1985, N 4, с. 155 - 164.

Психологічний словник. 2000.