Психологічний словник » ikon-iner

Ингрупповой Фаворитизм

Ингрупповой Фаворитизм
Ингрупповой фаворитизм (від грец. favor - прихильність) - стратегія міжгрупової поведінки, заснована на тенденції сприяти своїй групі (ингруппе - ) на шкоду іншій (аутгруппе). Показано, що ця стратегія може не проявлятися, якщо існують більш загальні (надгрупповие) цілі та цінності, при явності використовуваних критеріїв оцінки та ін. Протилежний аутгруппому фаворитизму - .
   Автор Р. Теджфел - .
   Синонім - внутрішньогруповий фаворитизм.
   Література.
   Tajfel H. Intergroup behavior, social comparison and social change. Katx - Newcomb lectures. Ann - Arbor, 1974;
   Агєєв Ст.С. Психологія міжгрупових відносин. М., 1983.

Психологічний словник. 2000.