Психологічний словник » infa-kata

Каган Джером

Каган Джером
Каган (Kagan) Джером (нар. 25.02.1929) - американський психолог. З 1963 р. - керівник відділення психології розвитку Американської психологічної асоціації. З 1964 р. - професор психології Гарвардського університету. Фахівець з проблем психології розвитку, мислення, психологічної діагностики дітей.
   Твори.
   Birth tо Maturity. 1962 (with H. Mоss);
   Develорment and Рersоnality. 1963 (with Р. H. Mussen, J. Сопдег);
   Psychological Develорment: A Life Sрan Aррrоach. N. Y., 1979 (with Р. H. Mussen, J. Сопдег, J. Geiwitz).

Психологічний словник. 2000.