Психологічний словник » kont-kosv

Контакт–Психологія

Контакт–Психологія
Контакт - психологія - психотерапевтичний метод, запропонований Е. Шпеєром і заснований на теорії психічного, в якій він все міжлюдські відносини виводив із відносин чоловіка і жінки (Speer E. ""Liebesfahigkeit (Kontaktpsychologie)"", Munch., 1953). У даному методі терапевтичний вплив спрямовувалося передусім на те, щоб реалізувати здатність пацієнта до любові, часто загальмовану через неадекватність і поверховості контактів. Найбільший ефект в застосуванні цього методу був відзначений для пацієнтів, мучеників переживаннями самотності, при неврозах - і аутизмі - . Література .

Психологічний словник. 2000.