Психологічний словник » pass-pibl

Первинний Нейропсихологічний Симптом

Первинний Нейропсихологічний Симптом
Первинний нейропсихологічний симптом (від грец. neuron - жила, нерв + psyche - душа + logos - вчення і syndrome - поєднання) - безпосереднє порушення функцій ураженої ділянки мозку. Це може бути, наприклад, порушення звукового аналізу та синтезу при ураженні скроневих відділів кори головного мозку. Разом з вторинним нейропсихологическим симптомом - утворює нейропсихологический синдром. Автор А. Р. Лурія - .

Психологічний словник. 2000.