Психологічний словник » rekr-ross

Реферативний Журнал (Рж). Психологія

Реферативний Журнал (Рж). Психологія
Журнал Всесоюзного інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ), що випускається як окреме видання з 1989 р. в Москві. Періодичність: 12 номерів в рік (в 1989 р. - один пробний номер). В журналі публікуються реферати, анотації, бібліографічні описи, відображають статті в наукових журналах і збірниках, книги, матеріали з'їздів і конференцій, патентні документи, депоновані наукові роботи тощо Крім вітчизняних періодичних видань в журналі охоплюється понад 100 зарубіжних.

Психологічний словник. 2000.