Психотерапевтична енциклопедія » aver-argu

АНТРОПОЛОГІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ

АНТРОПОЛОГІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Загальна назва ряду напрямків у сучасній психотерапії, об'єднаних орієнтацією на філософські концепції особистості (в основному екзистенційні й феноменологічні) і пояснюють на їх основі сутність психічного здоров'я і хвороби, а також накреслювали шляхи і методи психотерапії.
У залежності від того, на яку саме філософську концепцію особистості орієнтується конкретне, що відноситься до антропологічного напрямку психотерапевтичне вчення, виділяється три основних види антропологічної психотерапії: дазайнанализ (орієнтується на філософію Хайдеггера (Heidegger M.), Гуссерля (Husserl E.), гуманістична психотерапія (Фромм (Fromm E.), Янів (Janov А.), Маслоу (Maslow A. H.), Перлс (Perls F. S.), Роджерс (Rogers С. R.) та ін.) та екзистенціальний аналіз (логотерапія Франкла).

Психотерапевтична енциклопедія. - С.-Пб.: Пітер. . 2000.