Психотерапевтична енциклопедія » guma-imag

ДИРЕКТИВНЕ ГРУПОВЕ ВПЛИВ НАЯВУ ДУБРОВСЬКОГО

ДИРЕКТИВНЕ ГРУПОВЕ ВПЛИВ НАЯВУ ДУБРОВСЬКОГО

Сугестивний прийом, реалізований в безсонному стані. Методика запропонована К. М. Дубровським для «одномоментного зняття заїкання». «Зняття заїкання» проводиться одномоментним імперативним навіюванням в групі, а досягнуті результати закріплюються в наступних 3-4-кратних зустрічах з лікарем і логопедом. Як і інші одномоментні способи впливу, широко застосовувалися вітчизняними вченими для усунення заїкання і при ліквідації постконтузионного сурдомутизма (Ст. А. Гіляровський, А. М. Свядощ, В. М. Шкловський та ін), цей прийом спрямований на усунення симптому, а не причини хвороби. Використовується як допоміжний ефективний психотерапевтичний вплив, оскільки метою його застосування є досягнення хоча б короткочасного успіху, який переконує хворого у збереженні мови і сприяє подальшому лікуванню.

Психотерапевтична енциклопедія. - С.-Пб.: Пітер. . 2000.