Словник з аналітичної психології » napr-orie

ДІЇ

ДІЇ
(Circumambulation; Zirkumambulation), циркумамбуляция - термін, використовуваний для опису того чи іншого образу шляхом розгляду його з різних точок зору. Поводження відрізняється від вільної асоціації тим, що воно не лінійне, а круговий. Там, де вільна асоціація веде вбік від первісного образу, дії залишається тісно з нею пов'язаним.Психологічно обходження представляється як зосередження на цьому центральному образі, сприйнятому в якості центру кола. В якості прикладу поводження, що свідчить про несвідомих процесах, можна розглядати сновидіння.

Словник з аналітичної психології. - М.: Б&К. . 2002.

Синоніми:
благообращение, манера себе тримати, поводження, спілкування, відносини, зв'язок