Словник з аналітичної психології » napr-orie

ОБ'ЄКТ-ВІДНОСИНИ

ОБ'ЄКТ-ВІДНОСИНИ
(Object relations; Objektbezie-hungen, Objektbezichungstheorie) - розроблена в психоаналізі теорія розуміння психічної діяльності на основі відношення людини до «об'єктів» (як до якихось сутностей, які привертають увагу та/або задовольняють потребу), а не до «речей».Сам Юнг цим терміном не користувався, але його послідовники вважають, що його підхід імпліцитно включає в себе ряд положень теорії об'єкт-відносин.

Словник з аналітичної психології. - М.: Б&К. . 2002.