Тлумачний словник психіатричних термінів » exop-yatro

тріада Ясперса критеріїв

тріада Ясперса критеріїв
реактивних станів (Jaspers K., 1913). Виділена при реактивних станах, для яких характерні такі ознаки: 1) реактивний стан викликається психічною травмою; 2) психогенно-травмуюча ситуація відображається в клінічній картині захворювання, у змісті його симптомів; 3) реактивний стан припиняється зі зникненням викликала його причини. Ці критерії не втратили свого значення і в даний час, однак подальші спостереження показали деяку їх відносність і умовність. Так, встановлена можливість відставленого виникнення реактивних станів (Ганнушкин П.Б., 1933; Шевальов Е. А., 1935). Психологічно зрозумілі зв'язку між вмістом психопатологічної симптоматики і попереднього психогенией можливі і при інших, зокрема при процесуальних, психічних захворюваннях (Ганнушкин П.Б., 1933; Бунєєв А. Н., 1940; Гіляровський Ст. А., 1914). Реактивні стани не завжди повністю оборотні, а в ряді випадків реактивний психоз відривається від породила його травми, і ліквідація травми не завжди впливає на результат захворювання (Введенський В.Н., 1926; Краснушкин Е. К., 1928; Фелинская Н.І., 1963; Канторович Н.В., 1967).

Тлумачний словник психіатричних термінів. . 1995.